Novahuset

Ort: Linköping
,
Län: Östergötlands län
Adress:
Västra vägen 32
582 28 Linköping
Chattid: Tisdag, torsdag och söndag 19.00-21.00 Stöd Online-chatten som vänder sig till personer som har sex mot ersättning är öppen onsdagar 19.00-21.00
Här finner du: Lhbtq-kompetens
Novahuset är en förening som möter de som utsatts för sexuella övergrepp och/eller kränkningar, de som har frågor rörande ämnet. Vi utbildar även verksamma samt driver projekt där vi föreläser i skolor. Vi består av utbildade volontärer där vissa har egna erfarenheter kring övergrepp, psykisk ohälsa och olika självskadebeteenden. Novahuset erbjuder chatt och mailjour, stödsamtal och medföljning i kontakten med polis, socialen, rättegång, läkare mm samt föreläsningar. Vi vänder oss till alla oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning i hela Sverige. Vi vänder oss även till anhöriga.
Typ av jour: Ungdomsjour
Riksförbund: Unizon