Prostitutionsenheten

Ort: Stockholm
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 08-508 25 501
Adress:
Stockholm

PROS-centrum, Stockholm. För personer som befinner sig i eller har tidigare erfarenhet av prostitution. Samtal, stöd, råd och bearbetning.

Typ av jour: Ungdomsjour
Riksförbund: Övriga