Rom och resande kvinnojour

Ort: Täby
,
Län: Stockholms län
Jourtelefon: 073 557 89 44
Telefontid: Dygnet runt
Adress:
Gribbylundsvägen 70 a
187 64 Täby
Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, franska, romanis och polska
Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Lhbtq-kompetens, Skyddat boende
Specialiserad verksamhet: Missbruksfrågor, hedersvåld, blodshämnd och LVU
Typ av jour: Kvinnojour
Riksförbund: Unizon