Att rapportera om våld och sexuella övergrepp - seminarium om språkets makt riktat till dig som journalist

Datum: 24 november 2017 14:3016:30
Ort: Stockholm
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50
Arrangör: Unizon

Under hashtaggen #metoo har tusentals kvinnor berättat om de sexuella övergrepp och trakasserier män och killar utsatt dem för genom livet. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhälls- och folkhälsoproblem. Under 2016 polisanmäldes över 6 000 våldtäkter och 29 000 fall av misshandel mot kvinnor. Varje dag utövar män våld, ofta sexuellt, som sedan beskrivs i nyhetsartiklar, notiser och rubriker.

Bland det mest grundläggande i journalistiken är att svara på frågorna när, var, hur, vad, vem och varför, och på journalistutbildingar uppmanas studenter att använda aktiva satser och rak ordföljd. Ändå ser vi fortfarande omskrivningar av mäns våld mot kvinnor som ”lägenhetsbråk”, ”olämpligt beteende”, ”konflikt”, ”pussar och kramar” och som något kvinnor ”råkar ut för”. Vi ser att ”en kvinna misstänks ha misshandlats” istället för att ”en man misstänks ha misshandlat en kvinna” eller att ”gymnasietjejer utsätts för sexuella trakasserier” istället för att ”gymnasiekillar utövar sexuella trakasserier” 

Forskning visar att det språk som används för att skildra förövarens respektive den utsattas handlingar har stor betydelse både för våldsutsatta och för hur våldet förstås i samhället. 

Den 24:e november anordnar Unizon seminarium där du som journalist får möjlighet att reflektera över och fördjupa din kunskap om språkets betydelse och makt, samt verktyg för att rapportera om våld på ett rättvisande sätt, utan att tumma varken på pressetiska regler eller objektiviteten. 

Datum: fredagen den 24:e november
Tid: 14:30-16:30
Plats: Vinterträdgården, Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: senast 17:e november till info@unizon.se
Seminariet är kostnadsfritt. 

Kontakt: Emma Söderström, pressekreterare, 070 485 40 24, emma.soderstrom@unizon.se

-------------------------------------------------------------------------------------------

Om Allan Wade
"Om du slår någon med en stekpanna är det inte matlagning, om du rånar en bank är det inte en ekonomisk transaktion och om du snor en bil är det inte en bilpool - att våldta ett barn är inte sex med ett barn. Sex är en ömsesidig handling, barn kan inte samtycka till eller ha sex".
Allan Wade är forskare och terapeut med mångårig erfarenhet av att arbeta med språkets betydelse inom ramen för Response Based Practice (RBP). Wade menar att språkbruket kan vara lika mycket ett problem som själva våldet. Han står även bakom initiativet Tell it like it is, ett internationellt nätverk som arbetar för rättvisande och rättvisa beskrivningar av våld mot barn. Läs mer här: http://spraktidningen.se/artiklar/2015/05/spraket-doljer-valdet

Om Unizon 
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om hur våld, genus och makt hänger ihop. Besök oss på www.unizon.se

Bifogade filer: