Grundutbildning i att möta hbtq-personer som utsatts för våld

Datum: 24 november 2017 9:0016:00
Ort: Stockholm
Plats: Grillska Huset, Stortorget 3 (Gamla stan)

Varmt välkommen till grundutbildning i att möta våldsutsatta hbtq-personer!

I höst arrangerar RFSL:s brottsofferjour, Unizon och Brottsofferjouren Sverige en utbildningsdag i att möta inkluderande bemötande. Utbildningsdagen syftar till att ge kunskap och verktyg för att bättre kunna bemöta våldsutsatta homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer på ett respektfullt sätt. Dagen är också en möjlighet att träffa andra från tjej-, ungdoms-, kvinno- och brottsofferjourer från hela landet, att inspireras och utbyta erfarenheter. Utbildningen vänder sig till jourare och andra som möter våldsutsatta hbtq- personer i sitt arbete. Det krävs inga förkunskaper kring hbtq-frågor.

Utbildningen kommer bland annat att beröra:
• Vad är hbtq? Vad är heteronormen och hur påverkar den vårt arbete?
• Våld i hbtq-personers nära relationer
• Vad är ett gott bemötande? Vi jobbar med verksamhetsnära exempel

Vi kommer att varva föreläsningar och diskussionsövningar, så dagen bygger på att du som anmäler dig deltar aktivt.

Datum/tid: Fredagen den 24:e november 2017 kl. 09.00 - 16.00
Plats: Stockholm, Grillska Huset, Stortorget 3 (Gamla stan)
Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri
Resor: Det finns möjlighet att få reseersättning om din organisation tillhör Brottsofferjouren Sverige eller Unizon. Se din organisations policy.

Anmälan: https://brottsofferjouren.typeform.com/to/DIdVOW

Anmälan sker senast den 27 oktober. Anmälan är bindande och vi tar ut en no show-avgift på 500 kronor. Bekräftelse skickas ut efter anmälningstidens slut.

Om du har frågor kring anmälan, konferensanläggningen eller praktiska omständigheter, kontakta info@brottsofferjouren.se eller ring 08-644 88 00.

Om du har frågor om program och innehåll, kontakta kina.sjostrom@rfsl.se