Gruppsamtal i Höganäs

Datum: 2 maj 2017 17:0019:00
Ort: Höganäs

Familjefridsjouren i Höganäs erbjuder gruppsamtal för kvinnor utsatta för våld eller hot om våld. Att samtala i grupp kan vara bra både för känslan av att minska känslan av ensamhet i sin utsatthet men också för gruppens dynamik som blir en styrka. Familjefridsjouren i Höganäs gruppsamtal utgår från Utväg Skaraborgs metod.

Nu startar Familjefridsjouren Höganäs ny grupp tisdagen den 2 maj klockan 17.00 - 19.00 med löpande intag. Gruppsamtalsmetodiken innefattar 20 träffar.

Välkommen att höra av dig till Familjefridsjouren i Höganäs för frågor eller anmälan på telefon 042-340207 eller mejl info@familjefridsjouren.se