Hur skapar vi en modern sexualundervisning - ett samtal om unga, pornografi och internet

Datum: 29 november 2017 10:0011:30
Ort: Stockholm
Plats: Riksdagen, lokal RÖ 4-43 SFU
Arrangör: Centerkvinnorna Talita

Centerkvinnorna och Talita bjuder in till hearing i riksdagen den 29 november.

Syftet är att belysa några utmaningar och utvecklingsbehov inom sexualundervisningen. Ett särskilt fokus sätts på barn och ungas behov av förståelse och kunskap om respektfulla relationer och samtycke. Centrala frågor som i sexualundervisningen behöver speglas i relation till en verklighet där olika former av sexualiserade kränkningar och övergrepp drabbar barn och unga både direkt och indirekt. I denna verklighet är pornografin med dess omfattning, direkta tillgänglighet och kontinuerligt alltmer förnedrande samt våldsamma innehåll ett växande samhälls- och folkhälsoproblem.

Följande organisationer och deltagare har bjudits in för att tillsammans förmedla kunskap om olika delar av den samhällskontext som omger dagens sexualundervisning; att både belysa utmaningar, utvecklingsbehov, samt idéer om hur olika samhällsaktörer gemensamt kan ta ett ansvar för att åstadkomma förbättringar.

Program

Inledning
Centerkvinnorna

Pornografi, ett växande samhälls- och folkhälsoproblem
Unizon: Olga Persson, Generalsekreterare

Unga, pornografi och internet - ett forskningsperspektiv
Barnafrid: Linda Jonsson, Universitetslektor & Carl Göran Svedin, Professor emeritus

Pornografins konsekvenser – ett perspektiv från skolans verklighet
Trollhättans stad: Marcus Svensson, Jämställdhetsstrateg

Om behovet av tekniska lösningar för att begränsa pornografins tillgänglighet
Sveriges Kvinnolobby: Clara Berglund, Ordförande

Om behovet av att integrera kunskap om pornografi i utbildningssystemet
Talita / Reality Check: Meghan Donevan, Projektledare och Peter Söderström, Strateg

Rundabordssssamtal 
Ett rundabordssamtal med inbjudna deltagare om utmaningar, utvecklingsbehov och hur vi tillsammans kan ta ansvar för att åstadkomma förbättringar.

Avslutning

Anmälan görs till marianne.magnusson@riksdagen.se

Bifogade filer: