Kvinnojouren Kerstin anordnar föreläsning om prostitution med Simon Häggström

Datum: 20 september 2017 18:3020:00
Ort: Lidingö
Plats: Nya Föreningsgården, Larsbergstorget 9, Lidingö

Kvinnojouren Kerstin välkomnar till en öppen föreläsning om arbetet mot prostitution med Simon Häggström den 20 september. 

Kriminalinspektör Simon Häggström är författare till böckerna Skuggans Lag och Nattstad. Han arbetar som polis specialiserad på människohandel för sexuella ändamål i Människohandelsgruppen vid Nationella Operativa Avdelningen (tidigare Rikskriminalpolisen). Utifrån sina erfarenheter och böcker talar Simon om de människor som han och hans kollegor möter: bland annat om alla de män som köper kvinnor, om hänsynslösa människohandlare som driver sin verksamhet i Stockholms undre värld, om det stora antalet utländska kvinnor som förs in och ut ur Sverige varje år för att säljas i lägenheter och på hotellrum, och om dessa kvinnors drömmar om ett bättre liv. 

Kom och lyssna på när Simon berättar om och ger oss inblick in i en värld som få människor har någon kunskap om.

NÄR? 20 september kl 18.30 
VAR? Nya Föreningsgården, Larsbergstorget 9, Lidingö.
FRÅGOR? Maila kontakt@kvinnojourenkerstinlidingo.se