Medlemsutbildning: Response Based Practice och språkets makt

Datum: 27 november 2017 9:0016:00
Ort: Stockholm

Forskning visar att det språk som används för att skildra förövarens, respektive den utsattas, handlingar har stor betydelse både för våldsutsatta och för hur våldet förstås i samhället. Den 27 november bjuder Unizon in till en praktisk heldagsworkshop i RBP, Response Based Practice, tillsammans med terapeut och forskare Allan Wade.

Allan Wade har många års erfarenhet av att arbeta med språkets betydelse och att synliggöra motstånd. "Om du slår någon med en stekpanna är det inte matlagning, om du rånar en bank är det inte en ekonomisk transaktion och om du snor en bil är det inte en bilpool - att våldta ett barn är inte sex med ett barn. Sex är en ömsesidig handling, barn kan inte samtycka till eller ha sex". Allan Wade står även bakom initiativet Tell it like it is, ett internationellt nätverk som arbetar för rättvisande och rättvisa beskrivningar av våld mot barn.

Dagen kommer att vara praktiskt inriktad på hur du kan använda RBP i ditt dagliga arbete på jouren, samt öka din kunskap om språkets makt.