Så förebygger jourrörelsen mäns och killars våld – regional utbildning i våldsprevention för tjej- och ungdomsjourer

Datum: 10 oktober 2018
Ort: Stockholm
Arrangör: Unizon

Kunskap om våld, genus och makt är grundläggande i allt våldsförebyggande arbete och den kunskapen finns hos jourrörelsen. På denna regionala endagsutbildning vill vi ge exempel på hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och på hur ni kan samverka och bli kommunens, skolornas, fritidsgårdarnas och idrottsföreningarnas viktigaste samverkansaktör.
Mer information kommer.