Sollentuna kvinnojours samtalsgrupp för våldsutsatta kvinnor

Datum: 9 mars 2017 15:0017:30
Ort: Sollentuna

Nu startar Sollentuna kvinnojour en samtalsgrupp för kvinnor som levt med våld. Gruppens syfte är att få verktyg, och tillsammans med andra som befunnit sig i liknande situation, bearbeta upplevelser.

Ledare för gruppen är anställda på Sollentuna kvinnojour. Ledarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med samtal och med våldsutsatta. Gruppen baseras på Utväg Skaraborgs manual. 

När: Start torsdag 9:e mars, därefter träffas vi varje vecka under våren – i totalt 11 veckor. Samtalsgruppen kommer att träffas mellan 15.00 -17:30.

Var: Samtalslokal i centrala Sollentuna

Hur: Om du önskar delta så vill vi träffa dig för ett personligt informationsmöte innan gruppen startar. Informationsmötena kommer att hållas löpande.

För mer information och anmälan – vänligen kontakta Sollentuna kvinnojour: 08 – 35 60 69 eller info@sollentunakvinnojour.se

Vi ser fram emot en givande vår tillsammans!

Bifogade filer: