Unizon deltar på Socionomdagarna

Datum: 18 oktober 201719 oktober 2017
Ort: Stockholm

Unizon deltar på Socionomdagarna, besök oss i monter B06:38 och delta på föreläsning om Unizons Kvinnofridsbarometer 2017, torsdag 19 oktober klockan 10:00-10:30. 

Föreläsning: Kvinnofridsbarometern 2017 – hur är kommunerna rankade?

I Kvinnofridsbarometern 2017 har Unizon för andra gången undersökt och rankat kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Undersökningen fokuserar på kommunernas ansvar gällande:
• Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
• Att ge stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts för mäns våld
• Att säkra skolgång och förskola för barn som lever i skyddat boende

Olga Persson är generalsekreterare för Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer över hela landet. På Socionomdagarna föreläser hon om Unizons Kvinnofridsbarometer. 

Se hela programmet här: http://www.socionomdagarna.se/program/