Framsida för Unizons våldspreventionsguide

Unizon lanserar Sveriges första feministiska våldspreventionsguide

Datum: 21 februari 2017 16:0017:00
Ort: Stockholm
Plats: Café Klaver, Rutger Fuchsgatan 5
Arrangör: Unizon

Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer arbetar varje dag med stöd, skydd, prevention och påverkan utifrån en kunskap om hur våld, genus och makt hänger ihop. Jourerna har arbetat förebyggande mot mäns våld ända sedan förbundet bildades för över 20 år sedan. Genom att hantera konsekvenserna av mäns våld har kunskapen om hur mäns våld går att förebygga vuxit fram.

Tillsammans med sju Unizonjourer med spjutpetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon nu tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide, med tips på hur jourer kan arbeta förebyggande mot mäns och killars våld.

Stöd, kontakt och samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer, myndigheter och organisationer är avgörande nycklar i det långsiktiga våldsförebyggande arbetet.  Jourerna har kunskap om mäns våld och är experter på att stötta. När man börjar arbeta våldsförbyggande blir mer våld synligt och fler behöver stöd och hjälp, jourernas roll som stödverksamhet är
oumbärlig.

På lanseringen håller vi samtalet:

Så arbetar vi tillsammans för att förebygga mäns och killars våld
Jonna Nilsson, verksamhetsansvarig Juventas Ungdomsjour och Kari Rooth, samordnare kvinnofrid, Södertälje Kommun berättar om samverkan mellan kommun och ungdomsjour i ett samtal lett av Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

På lanseringen närvarar även representanter från några av Unizons spjutspetsjourer, de är: Kvinnojouren Blenda, Växjö, Tjejzonen, Stockholm, Kvinno- och Tjejjouren Jönköping, Kvinnojouren Liljan, Tierp-Älvkarleby, Juventas Ungdomsjour, Södertälje, 1000 Möjligheter, Stockholm och Indra tjejjour Sollentuna.

Mäns och killars våld går att förebygga – välkomna till lansering och mingel där vi pratar mer om hur vi tillsammans arbetar vidare!

Datum: 21 februari
Tid: 16:00-17:00
Plats: Café Klaver, Rutger Fuchsgatan 5, Stockholm
Anmälan: senast den 20 februari till info@unizon.se

Lättare plockmat och alkoholfri dryck serveras.

Välkomna!