Unizon på Barnrättsdagarna

Datum: 24 april 201825 april 2018
Ort: Örebro
Plats: Conventum

Unizon deltar på Barnrättsdagarna, besök oss gärna i vår monter.

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

Bakom denna satsning står Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att via tematiserade årliga konferenser sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen.

Här kan du läsa mer om Barnrättsdagarna.