Unizon på Forum Jämställdhet

Datum: 6 februari 20187 februari 2018
Ort: Karlstad
Plats: CCC Karlstad

Unizon deltar på Forum Jämställdhet med monter och föreläsningar om feministisk våldsprevention och porr samt porrfria miljöer för barn och unga.  

Hur skapar vi porrfria miljöer för barn och unga? 
Onsdag 7 februari klockan 9:00-10:00
Lokal: Lars Lerin
Idag innehåller pornografi mer våld än någonsin tidigare. Pojkar börjar i genomsnitt konsumera pornografi när de är 12 år gamla. Då kommer de direkt i kontakt med filmatiserade övergrepp, förnedring och annat våld mot kvinnor. Vilket ansvar har skolor, fritidsgårdar och andra miljöer för att skydda barn och unga från pornografin? Vad kan vi göra för att ge barn möjlighet att utveckla en egen sexualitet som bygger på samtycke, lust och nyfikenhet istället för våld, förnedring och övergrepp? Detta panelsamtal hålls på engelska.
Medverkande:
Meghan Murphy, författare och journalist
Robert Jensen, professor journalistik, University of Texas
Meghan Donevan, projektledare, Talita
Moderator: Olga Persson, generalsekreterare, Unizon
Fler namn tillkommer.

Förebygg våld i praktiken
Onsdag 7 februari klockan 13:45-14:45
Lokal: Gustaf Fröding 
Tillsammans med sju kvinnojourer med spjutspetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide. Kvinnojourernas kunskaper om hur mäns våld kan förebyggas har vuxit ur arbetet med att hantera konsekvenserna av våldet. Välkommen till en metodverkstad om hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med kvinnojourer. Tips på riktlinjer, metoder och lokala trix utlovas!
Medverkande:
Rebecka Andersson, verksamhetsutvecklare, Unizon
Åsa Sertenius Strivér, verksamhetsutvecklare våldsprevention på Kvinno- och tjejjouren i Jönköping

Anmäl dig till Forum Jämställdhet här.