Unizon på Kvinnofrid 2018

Datum: 29 maj 2018 11:0012:00

Den 29:e - 30:e maj anordnar Nationell samverkan för kvinnofrid konferensen Kvinnofrid 2018. Unizon föreläser om porren som mäns våld mot kvinnor och Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon och generalsekreterare 1000 möjligheter, om att förebygga våld genom samtal på nätet. 

Konferensen anordnas för tredje gången och kommer fokusera på 20-årsjubileumet av Kvinnofridspropositionen. För 20 år sedan antogs kvinnofridspropositionen i Sverige. Den förde med sig ny lagstiftning inom området och innebar också en tydlig markering om att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Många viktiga steg har tagits i arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor. År 2016 presenterades en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategins fyra målsättningar kommer att gå som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman.

2018 års konferens blir ett tillfälle att se tillbaka på det viktiga arbete som utförts sedan kvinnofridspropositionen – men också för att hämta ny kunskap och inspiration för att ytterligare stärka arbetet mot våld.

Unizon på Kvinnofrid 2018:

29 maj klockan 11:00-12:00 
Hur hänger pornografi och könsbaserat våld ihop? Ett samtal om internet, unga och pornografins påverkan 
Samtidigt som myndigheter och organisationer arbetar våldsförebyggande finns pornografin lätt tillgänglig på nätet – även för barn och unga. Hur ser användningen ut? Hur påverkas barn och unga, deras hälsa och sexualitet? Och finns det en koppling mellan pornografi, könsnormer och könsbaserat våld? Ett samtal om vad som behöver göras ytterligare.

Medverkande:
Magdalena Mattebo
Forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Linda Jonsson
Universitetslektor vid Barnafrid , Linköpings universitet

Olga Persson
Generalsekreterare, Unizon


29 maj klockan 11:00-12:00 
Att förebygga våld genom samtal på nätet 
Hur kan en chatt bidra till att förebygga unga personers våld och främja jämställdhet? Organisationen MÄN:s stödjour killfrågor.se skapar trygga rum där killar kan prata och få stöd. Organisationen 1000 möjligheter har en chatt dit alla unga upp till 25 år är välkomna att vända sig. Hör båda verksamheterna berätta om sina erfarenheter av samtal med unga och hur samtalen förebygger våld.
Medverkande
Zandra Kanakaris
Generalsekreterare 1000 möjligheter

Representant från MÄN

Se hela programmet här.