Unizon på MR-dagarna

Datum: 15 november 201817 november 2018

Unizon deltar på MR-dagarna 2018 och lyfter porr och prostitution, mäns dödliga våld mot kvinnor och våld mot äldre. 

15 november klockan 13.00-14.30: Porr, prostitution och människohandel – en manlig rättighet?
Mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och flickor är ett av världens allvarligaste samhälls- och folkhälsoproblem, samt ett av de tydligaste människorättsbrotten. Människohandel, prostitution och pornografi tillhör de mest brutala och avhumaniserade kräkningarna mot kvinnors rättigheter. De här tre delarna av en kvinnohatande industri står i total motsats till allt vi arbetar för gällande jämställdhet, anti-rasism och mänskliga rättigheter.
Välkommen på ett seminarium om en industri som kränker, skadar och förtrycker kvinnor, hur konsumtionen och konsekvenser av den ser ut och hur vi kan förebygga den. Med utgångspunkt i den grundläggande rättigheten att leva ett liv fritt från våld berättar Talita och Unizon om sina unika stödverksamheter för flickor och kvinnor och om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.
Arrangörer: Unizon och Talita

16 november klockan 9.00-9.30: Dödsorsak: kvinna
Varje år mördas 17 kvinnor i Sverige  av en man de har eller har haft en relation med.  Hur kan samhället ta ansvar för att tillgodose även kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter? Välkommen på ett seminarium om kvinnohat och mäns våld.
Arrangör: Unizon 

16 november kl 13.00-14.30: Våldet fortsätter efter 65 år – våld mot äldre
”Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd/lämplig handling, som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person."Världshälsoorgansiationen” (WHO) 2002
I en granskning som Aftonbladet gjort över kvinnor som mördats av en partner eller f.d partner under 2000-talet visade det sig att 35 stycken av dessa var över 65 år när de bragts om livet, ändå är kunskapen och medvetenheten om att våld även förekommer i äldres relationer låg i dag. I så väl regeringens sjätte jämställdhetsmål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samt i regeringens nationella strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor ingår självfallet äldre kvinnor. Unizons seminarium kommer belysa våld i äldres nära relationer utifrån de särskilda sårbarheter som målgruppen har, hur äldre kvinnor drabbas, hur och av vilka anledningar denna grupp osynliggörs. Vi vill också diskutera förslag till lösningar och hur vi kan arbeta för att stötta denna grupp. Seminariet erbjuder ny kunskap om målgruppen och visar på goda exempel.
Arrangör: Unizon 

Läs gärna mer här.