Unizons ordförande- och ledarskapskonferens

Datum: 25 november 201726 november 2017

Unizons årliga ordförande- och ledarskapskonferens, i år med fokus på bemötande och språkets makt. Forskare och terapeut Allan Wade förläser om Response-Based Practice, Sara Helmersson presenterar sin avhandling Mellan systerskap och behandling och Dolores Kandelin föreläser om arbetsgivaransvar i ideella organisationer och nya arbetsmiljölagen.  Vi håller även pass om delegation och ledarskap och om handledning för anställda och volontärer.