Våldsprevention 2017

Datum: 7 december 20178 december 2017
Ort: Stockholm
Plats: Norra Latin

TILLSAMMANS FÖR ATT STOPPA MÄNS OCH KILLARS VÅLD 

Mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer är ett av våra allra största och akuta folkhälso- och samhällsproblem. I regeringens nationella strategi för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor står att alla unga i Sverige ska nås av våldsförebyggande insatser med genusperspektiv. 

Den 7 och 8 december bjuder Unizon, MÄN, Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna in till en konferens med fokus på hur våldspreventiva insatser med ett genusperspektiv blir en självklar del av ditt arbete. 

Konferensen riktar sig till dig som fattar beslut om eller arbetar med unga i kommuner, landsting, myndigheter eller civilsamhället. Läs mer i Inbjudan nedan, eller på https://www.mucf.se/valdsprevention-2017-tillsammans-att-stoppa-mans-och...

Anmälan senast 13 november på länken ovan.

Varmt välkommen!

Bifogade filer: