Medlemskap

Unizon samlar idag över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Medlemsansökningar behandlas av styrelsen två gånger om året. Under 2018 är sista ansökningsdag 16 februari och 7 september. Till medlem kan verksamhet som är partipolitiskt och religiöst obunden och är inom Unizons intresseområde väljas. Verksamheten ska bygga på förbundets grundidéer (se under §2 Ändamål i stadgarna) och uppfylla nedanstående kriterier.

KRITERIER FÖR MEDLEMSKAP

 • Verksamhetens primära drivkraft och mål hämtas ur dess idé/värdegrund.
 • Verksamhetens finansiella resurser och andra tillgångar är ett medel, och inte ett mål, för att förverkliga idén.
 • All vinst/överskott oavkortat återinvesteras i verksamheten.
 • Medlem förväntas bedriva ett ständigt pågående kvalitetsutvecklingsarbete.
 • Medlem tillämpar öppenhet vad gäller:
  – verksamhetens ekonomi
  – anställningsvillkor för anställda
  – i förekommande fall styrelsearvoden
  – kvalitet
 • Medlem ska delta med två representanter på en utav förbundets grundkursutbildningar inom loppet av ett år från att beslutet om antagande av medlem skett.
 • Verksamheten ska stödja sig på demokratins idéer och inte strida mot principen om alla människors lika värde.

ansök OM MEDLEMSKAP

Om ni vill ansöka om medlemskap skickar ni följande dokument:

 • ett brev där ni berättar att ni ansöker om medlemskap
 • er organisations stadgar
 • senaste verksamhetsberättelse (behövs inte om verksamheten är nystartad)
 • verksamhetsplan
 • ekonomisk berättelse (behövs inte om verksamheten är nystartad)
 • budget
 • styrelseförteckning
 • protokoll från senaste årsmötet eller senaste konstituerande möte
 • ifylld blankett för adressuppgifter

Ansökan skickas till:

Unizon
Ölandsgatan 49 D
116 63 Stockholm
eller info@unizon.se

Tveka inte att höra av er till Unizons kansli om ni har frågor. Det går även bra att kontakta förbundsordförande Zandra Kanakaris på telefon 070-143 42 47.

MedlemSKAPET

Medlemskap i Unizon kostar 1000 SEK per organisation och år. Tjej- och ungdomsjourer betalar 500 SEK per år. Avgiften betalas senast den 31 januari innevarande år. Deltagande i utbildningar och medlemsträffar sker till mycket subventionerade priser.

Som medlem ska man årligen skicka in sin verksamhetsberättelse till förbundet. Föreningarna ska också föra statistik över sin verksamhet och årligen skicka in den statistik till Unizon som efterfrågas. Som medlem har föreningen aktiv tagit ställning för Unizons värdegrund och policy. Vi uppmuntrar alla våra medlemsorganisationer att aktivt påverka förbundet genom att skriva motioner till och närvara på årsmötet.

Taggar:

Bifogade filer: