Statistik

Under 2018 hade Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp över 108 000 stödkontakter, med främst kvinnor och tjejer. 

11 000 fler stödkontakter hos kvinnojourerna jämfört med 2017
Kvinnojourerna hade över 55 000 stödkontakter. 94 procent av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste anledningen att kontakta en kvinnojour var fysiskt och/eller psykiskt våld, hot eller förföljelse och frågor om vårdnad, boende och umgänge. På Unizons kvinnojourers skyddande boenden bodde 1 184 kvinnor, 1 104 barn och 18 män.

Tjej- och ungdomsjourer stöttar på nätet
Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp hade nära 53 000 stödkontakter, och var fortsatt Sveriges största aktör för stöd på nätet. 

De allra flesta som kontaktade tjej- och ungdomsjourerna var unga tjejer under 18 år. Det vanligaste sättet att kontakta en tjej- och ungdomsjour var via chatt och e-post på nätet.

De vanligaste anledningarna till att kontakta en tjej- eller ungdomsjour eller övriga jourer som är specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp var psykisk ohälsa, våldtäkt eller sexuella övergrepp samt frågor om kropp, sex och relationer. 

Om statistiken
Statistiken bygger på enkätsvar från 122 av Unizons över 140 medlemsföreningar, den verkliga siffran är alltså något högre. Av de svarande jourerna är 82 kvinnojourer och 40 tjej- och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp. År 2017 hade jourerna 92 000 stödkontakter. 

För mer statistik se Unizons årsstatistik 2017.
För mer statistik se Unizons årsstatistik 2016. 
För mer statistik se Unizons årsstatistik 2015. 
För mer statistik se Unizons årsstatistik 2014.

Bifogade filer: