Press

Pressjour
076-165 53 25

Pressekreterare
Vesna Prekopic
vesna.prekopic@unizon.se
073 500 97 37

För intervjuer och kommentarer kontakta:
Generalsekreterare Olga Persson
olga.persson@unizon.se
08-642 64 01, 070 461 18 88

Förbundsordförande Zandra Kanakaris
zandra.kanakaris@unizon.se
070 143 42 47

Om Unizon

Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se.