Press

För intervjuer och kommentarer kontakta:
Generalsekreterare Olga Persson
olga.persson@unizon.se
08-642 64 01, 070 461 18 88

Förbundsordförande Zandra Kanakaris
zandra.kanakaris@unizon.se
070 143 42 47

För frågor och research kontakta:
Pressekreterare Nina Ljungberg
nina.ljungberg@unizon.se
073 924 34 92, 08-642 64 01

Om Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se.