Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden.

Unizonjourer stöttar och skyddar hela sommaren

|
Pressmeddelanden

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i landet håller öppet som vanligt under sommaren, och fortsätter sitt dagliga livräddande arbete med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Tjejjourerna och ungdomsjourerna har chatt under hela sommarlovet.

Unizons jourers statistik för 2016

|
Pressmeddelanden

Kvinnor bor allt längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden och kvinnor och barns behov av stöd och skydd är stort, under 2016 hade Unizons medlemsjourer över 92 000 stödkontakter. Tjej- och ungdomsjourerna hade 30 000 stödkontakter och var Sveriges största aktör för stöd på nätet. Bostadsbristen gjorde att kvinnor bodde längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden, i snitt bodde varje kvinna 61 dygn under 2016. År 2012 bodde kvinnor i snitt 40 dygn, boendetiden har alltså ökat med 50 procent på 4 år.

Framsida Unizons våldspreventionsguide

Unizon lanserar Sveriges första feministiska våldspreventionsguide

|
Pressmeddelanden

"Kunskap om våld, genus och makt är grundläggande i allt våldsförebyggande arbete och den kunskapen finns hos våra jourer. Med den här guiden vill vi ge exempel på hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och på hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med våra jourer" 

Unizonjourer stöttar och skyddar när samhället stänger

|
Pressmeddelanden

Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer fortsätter skydda och stötta kvinnor, unga och barn som utsatts för mäns och killars våld när resten av samhället tar julledigt. Det går att chatta med Unizons tjejjourer och ungdomsjourer varje dag under hela jullovet och 9 av 10 kvinnojourer är öppna som vanligt.

Ritad teckning med banderollen Tjejjoursrörelsen 20 år!

Tjejjoursrörelsen 20 år

|
Pressmeddelanden

1996 startade Sveriges första tjejjour för att stötta och stärka tjejer. Idag 20 år senare finns närmare 80 tjej- och ungdomsjourer runt om i hela landet, och tjejers behov av feministiskt stöd är fortsatt stort.

Framsida av metodmaterialet Inget att vänta på

Nylansering av våldsförebyggande handboken Inget att vänta på

|
Pressmeddelanden

Att förebygga killars våld är Inget Att Vänta På. Idag nylanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), MÄN (tidigare Män för jämställdhet), och Unizon den gemensamma handboken för våldsförebyggande arbete med barn och unga.