Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden.

7 av 10 kvinno- och tjejjourer välkomnar fler ideella

|
Pressmeddelanden

På Unizons kvinno- och tjejjourer arbetar runt 1 900 ideella och 350 anställda med stötta och skydda 36 500 kvinnor och barn varje år. Just nu rekryterar och utbildar 7 av 10 av Unizons jourer nya volontärer.

Så märks #metoo på kvinno- och tjejjourerna

|
Pressmeddelanden

Fler kvinnor och tjejer söker stöd efter sexuella övergrepp hos kvinno- och tjejjourerna efter #metoo. Varannan tjej- och ungdomsjourer uppger att #metoo lett till fler stödsökande.

Unizonjourer stöttar och skyddar hela sommaren

|
Pressmeddelanden

Unizons kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i landet håller öppet som vanligt under sommaren, och fortsätter sitt dagliga livräddande arbete med att stötta och skydda kvinnor och barn som utsatts för mäns våld. Tjejjourerna och ungdomsjourerna har chatt under hela sommarlovet.

Unizons jourers statistik för 2016

|
Pressmeddelanden

Kvinnor bor allt längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden och kvinnor och barns behov av stöd och skydd är stort, under 2016 hade Unizons medlemsjourer över 92 000 stödkontakter. Tjej- och ungdomsjourerna hade 30 000 stödkontakter och var Sveriges största aktör för stöd på nätet. Bostadsbristen gjorde att kvinnor bodde längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden, i snitt bodde varje kvinna 61 dygn under 2016. År 2012 bodde kvinnor i snitt 40 dygn, boendetiden har alltså ökat med 50 procent på 4 år.

Framsida Unizons våldspreventionsguide

Unizon lanserar Sveriges första feministiska våldspreventionsguide

|
Pressmeddelanden

"Kunskap om våld, genus och makt är grundläggande i allt våldsförebyggande arbete och den kunskapen finns hos våra jourer. Med den här guiden vill vi ge exempel på hur förebyggande arbete mot mäns och killars våld kan se ut i praktiken och på hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med våra jourer" 

Unizonjourer stöttar och skyddar när samhället stänger

|
Pressmeddelanden

Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer fortsätter skydda och stötta kvinnor, unga och barn som utsatts för mäns och killars våld när resten av samhället tar julledigt. Det går att chatta med Unizons tjejjourer och ungdomsjourer varje dag under hela jullovet och 9 av 10 kvinnojourer är öppna som vanligt.