maskulinitetsnormer

Feministisk våldsprevention

Målet är ett jämställt samhälle fritt från våld och Unizon anser att det krävs en feministisk utgångspunkt för att uppnå detta.

Fördjupning

Satsa mer resurser på att stoppa mäns våld

Publicerad i Dagens Samhälle 20 november 2014. En ny undersökning bland landets kommuner visar att var femte kommun helt saknar förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Endast en handfull kommuner arbetar på det sätt som WHO, Världsbanken och FN menar är effektivt, nämligen utifrån ett makt- och genusperspektiv. Chefer och ansvariga på landets socialförvaltningar vill göra mer för att förebygga mäns våld, men hindras av bristande resurser och frågans låga prioritet. Det visar en undersökning gjord av Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR.

 

Artikel

Maskulinitet och våld

Alla män utövar inte våld men majoriteten av våldet världen över utövas av män. Ingen går fri från mäns våld, oavsett kön och ålder.

Fördjupning

”Våld är inte oundvikligt, det är förebyggbart”

 

In English: Sweden can do more to prevent men’s violence against women
Publicerad i Feministiskt Perspektiv 11 maj 2014.
Vi är stolta över att ha blivit inbjudna för att bidra till och utveckla det våldsförebyggande arbetet i Sverige.” Det skriver 12 internationella experter, forskare och professorer som kommer till Stockholm för att delta vid konferensen 5 Days of Violence Prevention som startar i morgon.

 

Artikel

Fotbollen kan inte fortsätta vara en manlig fristad

 

Publicerad på SvD Brännpunkt 2 april 2014.
Föreställningar om hur en man ska vara och agera genomsyrar hela samhället, men är kraftigt förstärkta inom fotbollen. På planen och läktarna, såväl som utanför arenan. Det skriver Carina Ohlsson och Olga Persson, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, som samarbetar med AIK Fotboll när det gäller värdegrund.

 

Artikel

Även män måste engagera sig mot mäns våld

Publicerad på SVT Debatt 2 oktober 2013.

Mäns våld drabbar kvinnor, barn och andra män. Ändå är det främst kvinnor som engagerar sig mot våldet. Men vi är alla medskapare av de olika normer som gäller för män och kvinnor. Nu är det hög tid att även männen aktivt tar ställning och agerar mot våld, hot och trakasserier på alla nivåer, skriver Svend Dahl och Zandra Kanakaris.

Artikel

Manliga ledare måste agera mot våld

Fokus på unga män är kärnan i arbetet mot samhällsproblemet mäns våld. Killar mellan 16 och 24 år utgör den största gruppen som blir utsatta och utsätter andra för våld. För att stoppa detta krävs att manliga ledare säger ifrån. Detta diskuterades på ett av SKR:s seminarier i Almedalen.

Artikel