mäns våld mot kvinnor

När kön osynliggörs riskeras hela jämställdhetsarbetet

Trenden att införa könsneutrala formuleringar som ”person”, ”medborgare” etcetera i olika styrdokument står i direkt strid med jämställdhetsarbetet. Statistik, budgetar och måldokument finns inte till för att medborgare ska känna sig inkluderade i texten, utan för att styra samhället mot en önskad utveckling, skriver åtta jämställdhetsexperter.

Artikel

Nästa generation måste räddas från porrskador

Det krävs både ett ökat företagsansvar och en stärkt lagstiftning för att inte porrindustrin ska lägga grunden för ännu en generations sexualitet och kvinnosyn. Att internetleverantörer låter kunden göra ett aktivt val kring porren är en nödvändig del i det arbetet, skriver Unizon. 

Artikel

Låt haverikommission utreda porrens skadliga verkningar

Porr är inte sex. Att porrens människohatande värderingar tillåts stå oemotsagda är oacceptabelt. En haverikommission måste granska hur samhället har kunnat låta detta gå så långt och hur vi nu kan begränsa porrens skadliga verkningar.

Artikel

Åsa Regnér utmärkt val av jämställdhetsminister

Åsa Regnér är ett utmärkt val av jämställdhetsminister. Men varför inget jämställdhetsdepartement? SKR kommer att följa Stefan Löfvens regering och utkräva ansvar utifrån de feministiska löften han givit.

Artikel

Poddjouren: Bort från våldet

Avsnitt 1: Bort från våldet. Unizons Zandra Kanakaris och Olga Persson samtalar om hur det är att lämna en våldsam partner.

Artikel