sexuellt våld

Ni osynliggör dem som utsätts, RFSU

Den viktigaste förutsättningen för lust och njutning är frihet från sexuella övergrepp. Den offentligt finansierade sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste bygga på kunskap om våld, makt och jämställdhet. Det är dags för en sex- och samlevnadsundervisning som förebygger sexuella övergrepp.

Artikel

Nästa generation måste räddas från porrskador

Det krävs både ett ökat företagsansvar och en stärkt lagstiftning för att inte porrindustrin ska lägga grunden för ännu en generations sexualitet och kvinnosyn. Att internetleverantörer låter kunden göra ett aktivt val kring porren är en nödvändig del i det arbetet, skriver Unizon. 

Artikel

Dags att arbeta våldsförebyggande

Att tjejer inte kan vistas på konserter, festivaler eller i badhus utan att bli utsatta för män och killar som tafsar på dem, kallar dem för horor och till och med våldtar dem är ett gigantiskt problem men tyvärr ingen nyhet. Begränsa livsutrymmet för förövarna istället för tjejerna och kvinnorna, säger Unizon.

Artikel

"Förvandla de tysta skriken till höga skrik"

Våra tjej- och ungdomsjourer har över 20 000 kontakter varje år via chatt och mejl. De allra flesta som hör av sig är mellan 12 och 18 år och den vanligaste anledningen är att de utsatts för sexuella övergrepp.

Artikel

Sexuellt våld fortfarande känsligt

– Äntligen ska vi tala om sexuellt våld på en WAVE-konferens! inledde professor Liz Kelly morgonens panelsamtal. Det var första gången i konferensens 14-åriga historia som sexuellt våld fick ta så stor plats. SKR deltar i konferensen i London tillsammans med 400 kvinnojoursrepresentanter från hela Europa. 

Artikel

SKR väkomnar PrevenTell

Äntligen en hjälptelefon för de som befinner i riskzonen för att begå övergrepp.

Artikel

Barn ska skyddas mot sexuell exploatering

En lucka i lagen gör det möjligt för vuxna att kränka utsatta tonåringar. Det visar fallet med en 16-åring i Malmö som nyligen avgjordes i hovrätten. Nu riktas också FN:s barnrättskommitté återigen kritik mot regeringen. Lagen bör ses över, skriver Carina Ohlsson och Olga Persson, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. 

Artikel

Barn skyddslöst mot mäns sexuella övergrepp

Vi har precis nåtts av det fruktansvärt upprörande beskedet att Högsta Domstolen inte kommer att pröva det uppmärksammade kopplerimålet i Malmö som handlade om utnyttjande av en 14-årig förståndshandikappad flicka. 

Artikel