sexualundervisning

Ni osynliggör dem som utsätts, RFSU

Den viktigaste förutsättningen för lust och njutning är frihet från sexuella övergrepp. Den offentligt finansierade sex- och samlevnadsundervisningen i skolan måste bygga på kunskap om våld, makt och jämställdhet. Det är dags för en sex- och samlevnadsundervisning som förebygger sexuella övergrepp.

Artikel

Dags för bra sex på schemat!

Den 17 oktober uppmärksammas på olika sätt Sex- och samlevnadsdagen runt om i Sverige, framförallt på och i anslutning till skolor. Syftet är att få bra och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning på schemat.

Artikel

Skolans brister i sexualkunskap riskerar ungas hälsa

Idag 28 september knackar det på dörren in till rektorer över hela landet. Elever från elevrådet kommer med en checklista och åtta frågor. Får vi den undervisning i sex och samlevnad vi har rätt till? Är den likvärdig? Kunskap gör att unga kan skydda sig mot oönskade graviditeter och könssjukdomar – som gonorré. Det skriver SKR tillsammans med RFSU, RFSL, Umo.se, Sveriges elevråd (SVEA) och kvinnorjourerna ROKS på SVT Debatt.

Artikel