CSW

There are no whores, bitches or sluts in this world – there are only women!

På seminariet International sporting events as driving forces behind prostitution and trafficking lyfte samtliga deltagare den absoluta nödvändigheten i att arbeta mot porren om vi vill motverka mäns våld mot kvinnor, sexuella övergrepp, att män utnyttjar kvinnor i prostitution.

Artikel

Unizon på FN:s årliga toppmöte CSW

Diskussioner om porr, prostitution och våldsförebyggande arbete på Commission on the Status of Women, CSW. Unizon var på plats på FN:s årliga toppmöte.

Artikel

Förhandlingar för kvinnors rättigheter

SKR deltar i det 58:e mötet för FN:s kvinnokommission (CSW) i New York. Årets fokus är post-2015, det vill säga den agenda för minskad fattigdom och hållbar global utveckling som kommer att följa på de åtta millenniemålen när dessa når sin deadline år 2015. 

 

Artikel

Nordiska ministrar vill engagera män mot våld

Intresset var stort för Nordiska ministerrådets seminarium om hur män och killar kan engageras i arbetet mot våld mot kvinnor. I en svettig lokal i FN:s högkvarter i New York trängde åhörarna ihop sig på golvet för att lyssna på de nordiska ländernas jämställdhetsministrar. 

Artikel

Svenska erfarenheter av att förebygga mäns våld

Just nu pågår FN:s 57:e konferens om kvinnors rättigheter (CSW) i New York. Årets tema är våld mot kvinnor och SKR finns på plats. På ett av Sveriges officiella seminarium talade jämställdhetsminister Arnholm och representanter från SKR, Roks, Sida och Nationella samordnaren mot våld mot kvinnor på temat best practices. Sveriges Kvinnolobbys Gertrud Åström modererade samtalet. 

Artikel