kvinnofrid

Engagera dig i höst!

Praktiskt feministiskt arbete när det är som viktigast, 9 av 10 jourer välkomnar nya volontärer! Engagera dig tillsammans med Unizons jourer i höst. Läs mer här.

Artikel

Unizons remissvar Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

"Trots att utredningen lägger förslag som Unizon har drivit sedan vi bildades 1996 ställer vi oss starkt kritiska till förslagen i sin helhet då vi anser att de inte är genomförbara under de förutsättningar som råder för socialtjänsten idag och därmed riskerar att leda till stora försämringar för målgruppen snarare än till högre rättsäkerhet och trygghet. Utredningen är på många sätt helt avgörande för Unizons medlemsjourers verksamhet och hela kvinnojoursrörelsens framtid och därmed även för de målgrupper som jourerna möter, kvinnor och barn utsatta för våld" 

Artikel

Bostad först - livet efter skyddat boende

Under ett samtal i Almedalen 2017 ställde Unizon frågan hur ansvariga kan se till att bostadsbrist och en exkluderande bostadsmarknad inte ska bli

Artikel

Kvinnofridsbarometern 2017

I Kvinnofridsbarometern 2017 undersöker Unizon för andra gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Material

Kvinnofridsbarometern

I Kvinnofridsbarometern 2015 undersöker Unizon för första gången kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Material