medlemskap

Medlemsförmåner och årsmöte

Unizons högsta prioritet är att stödja sina medlemsföreningar med utbildning, omvärldsbevakning och verktyg för kvalitetsutveckling. Unizon vill också underlätta kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan jourerna.

Sida

Starta en tjej- eller ungdomsjour

Det finns många saker att tänka på när man ska starta en tjejjour eller ungdomsjour. Här har vi samlat våra bästa tips. De är skrivna med fokus på tjejjourer, men funkar lika bra att utgå från för er som ska starta ungdomsjour.

Sida

Medlemskap

Till medlem kan verksamhet som är partipolitiskt och religiöst obunden och är inom Unizons intresseområde väljas. Verksamheten ska bygga på förbundets grundidéer (se under §2 Ändamål i stadgarna) och uppfylla nedanstående kriterier.

Sida