tjejjour

Tre av fyra jourer söker nya volontärer

Det är till stor del ideella krafter som ger stöd och skydd till de tusentals kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. I vår söker tre av fyra av Unizons kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter nya volontärer.

Artikel

Så kan jouren hjälpa

Någon som tror dig. Lyssnar, stöttar och peppar. Som inte ut­går från att de vet saker om dig som du inte själv berättat. Det är vad du möter om du kontaktar en kvinnojour, tjejjour eller ungdomsjour.

Sida