volontärer

Engagera dig i höst!

Praktiskt feministiskt arbete när det är som viktigast, 9 av 10 jourer välkomnar nya volontärer! Engagera dig tillsammans med Unizons jourer i höst. Läs mer här.

Artikel

Tre av fyra jourer söker nya volontärer

Det är till stor del ideella krafter som ger stöd och skydd till de tusentals kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld. I vår söker tre av fyra av Unizons kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter nya volontärer.

Artikel