Använd inte förövarspråk när ni skriver om prostitution!

|
Pressmeddelanden
I ett öppet brev uppmanas Associated Press (AP) att inte börja använda förövarspråk i rapportering om prostitution. Termer som sexarbete, sexarbetare och barnprostitution höra inte hemma i ansvarsfull journalistik, menar de 300  organisationer och aktivister från 40 länder som skrivit under brevet, däribland SKR.

Inför 2015 års utgåva av AP:s så kallade Stylebook finns planer på att ersätta termen prostitution med sex work (sexarbete) och prostituerad med sex worker (sexarbetare). 

Amerikanska AP är världens största nyhetsbyrå med kontor 121 länder. Byrån samlar 1 700 tidningar och 5 000 TV- och radiostationer. AP:s Stylebook innehåller rekommenderade termer och kallas av byrån själv för "journalistens bibel".

På initiativ av Coalition Against Trafficking in Women - International har nu 300 människorättsorganisationer, kvinnoorganisationer, aktivister, stödverksamheter och överlevare av prostitution gått samman för att uppmana AP att använda termer som speglar verkligheten för de individer som säljs och köps i prostitution.

Underskrivarna menar att glappet mellan ordet "arbete" och de erfarenheter de flesta personer i prostitution har är för stort för att förbises. 

– Termen sexarbete har myntats av sexindustrin för att normalisera prostitution och maskera att människor far illa. Prostitution är varken sex eller arbete. Det är våld och utnyttjande präglat av ojämställdhet och ekonomisk ojämlikhet, med förödande konsekvenser för oss som varit eller är i den världen, säger Vednita Carter, grundare av amerikanska överlevarorganistionen Breaking Free.

Istället föreslås att AP behåller termen prostitution och kompletterar den med sexindustri och sexhandel, men absolut inte sexarbete. 

Termen prostituerad är olämplig och bör ersättas med prostituerad person (eller kvinna eller man), inte sexarbetare.

I brevet fastslås också att begrepp som barnprostitution (på engelska teen prostitute, teen prostitution och child sex worker) inte hör hemma i ansvarsfull journalistik utan måste ersättas med sex trafficked child.

På svenska är våldtäkt av barn och människohandel av barn lämpliga begrepp att ersätta barnprostitution med.

Ladda ned hela brevet nedan.