Besöksförbud blir kontaktförbud

|
Nyheter
I en ny lag som trädde i kraft 1 oktober byts begreppet besöksförbud ut mot kontaktförbud. Dessutom införs det nya brottet olaga förföljelse.

I begreppet kontaktförbud ingår hot och trakasserier som utövas via mobiltelefoner och sociala medier. Nytt är också att den som överträder kontaktförbudet ska kunna övervakas med elektronisk fotboja.

– SKR är naturligtvis glada över att lagstiftningen ses över och anpassas till verkligheten, säger SKR:s ordförande Carina Ohlsson. Förövare använder såklart de medel som finns tillgängliga för att utöva hot och trakasserier.

Lagen innebär att flera fall av mindre allvarliga brott såsom olaga hot och sexuellt ofredande kan slås ihop till det nya brottet olaga förföljelse som kan ge upp till fyra års fängelse.

– Många kvinnor lever under upprepade hot och trakasserier och det är väldigt vanligt idag att besöksförbud överträds. Vi tror och hoppas att det högre straffvärdet på det nya brottet innebär att dessa kvinnors hotbild tas på större allvar av rättsväsendet, säger Carina Ohlsson.

Carina Ohlsson är besviken över att inga förändringar skett när det gäller besöksförbud i gemensam bostad.
– Tidigare har man behövt visa att det finns en påtaglig risk för kvinnan och eventuella barn för att kunna ge förövaren besöksförbud i gemensam bostad. Det har varit svårt i många fall att visa på denna påtagliga risk, och besöksförbud i gemensam bostad har tillämpats alldeles för sällan. Det innebär att den som är utsatt tvingats flytta från sitt hem medan förövaren kunnat bo kvar.