Brå prisade etiska riktlinjer mot sexköp

|
Nyheter
Sveriges Kvinnolobbys projekt Rätt Riktning - etiska riktlinjer mot sexköp, har tilldelats Brås pris för bästa brottsförebyggande arbete.

 

Rätt Riktning, som genomförts i samarbete med bland annat SKR, blir nu Sveriges officiella bidrag i European Crime Prevention Awards (ECPA); där bidrag från 16 länder tävlar om att utses till Europas bästa brottsförebyggande verksamhet. Årets tävling har tema människohandel och bidragen ska förebygga, försvåra eller minska människohandel i Europa. Vinnaren utses 4 december i Rom, Italien.

– En tredjedel av svenskars sexköp sker i samband med tjänsteresor utomlands. Företag kan ta mycket mer ansvar för vad deras anställda gör i utlandet genom att inkludera skrivningar om sexhandel i CSR-policys och uppförandekoder. Det minskar också risken för muthärvor och korruption och är ett stöd för anställda att säga nej när de förväntas träffa eskortflickor och följa med på porrklubbar, sa Stephanie Thögersen, som lett arbetet med Rätt Riktning på Sveriges Kvinnolobby under Brås prisceremoni.

– Det här är en konkretisering av sexköpslagen, och en möjlighet för företag att ta ett socialt och etiskt ansvar, sa Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

Juryns motivering:
”Sveriges Kvinnolobby får pris för projektet Rätt riktning- etiska riktlinjer mot sexhandel. Den ideella organisationen hjälper företag att föra in ett förebyggande arbete mot människohandel i sitt CSR-arbete. Etiska riktlinjer mot sexhandel är både ett verktyg för företag att ta socialt ansvar mot sexhandel och ett stöd för anställda att agera i affärssammanhang där sexhandel kan förekomma. Projektet fokuserar därmed på en viktig förutsättning för att minska människohandel för sexuella ändamål, nämligen efterfrågan. Etiska riktlinjer har i andra sammanhang visat sig ha en normerande inverkan på individers förhållningsätt och kan därför vara ett verkningsfullt brottsförebyggande redskap. Det har Sveriges Kvinnolobby tagit fasta på och även identifierat den mest centrala länken i kedjan av människohandel för sexuella ändamål, nämligen sexköparen.”

Brå nominerar bidrag som tävlar om att representera Sverige i ECPA på uppdrag av regeringen. Juryn som utser den svenska vinnaren består av representanter från Brå, SKL och Polisen.

Förutom Rätt Riktning var Freethem, Frivilligt återvändande och återintegrering för personer utsatta för människohandel och prostitution, Länsstyrelsen Stockholm, och Ett blomstrande Rosenlund, Göteborgs stads Trygg, vacker stad, Park och Naturförvaltningen nominerade i Brås uttagning.

Läs mer om tävlingen på Brås hemsida.