Carin Götblad om sin utredning på SKR:s seminarium Kvinnofrid = välfärd i Almedalen

|
Pressmeddelanden
Tid: kl. 13-14.30, tisdag 1 juliPlats. SF Borgen, Hästgatan 24, Visby

I fredags presenterade Carin Götblad, nationell samordnade mot våld i nära relationer, sitt slutbetänkande. Tisdag 1 juli samtalar hon om sina förslag på SKR:s seminarium Kvinnofrid = välfärd, vem ska ta ansvar för våldsutsatta? 

Efter samtalet med Carin Götblad följer en debatt om kvinnofrid som välfärdsfråga. SKR i Dagens Arena: Kvinnojourerna i högsta grad en välfärdsfråga. Kvinno-  och tjejjourerna omhuldas från vänster till höger och är ofta det enda alternativet för våldsutsatta kvinnor. Trots det ser få oss som den seriösa och livsviktiga välfärdsaktör vi är. Är våld i nära relationer för privat för att göra det till en del av välfärden? Är frihet från våld ett ansvar för kommunen, ideella organisationer eller staten? 30 juni skriver 

Paneldebatt:

  • Mikael Thörn, huvudsekreterare för Utredningen om nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, f.d. projektledare för den nationella tillsynen av arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • Lennart Gabrielsson (FP), 1:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Helène Fritzon (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Kristianstad
  • Anita Kruse, chef Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

    Moderator: Olga Persson, förbundssekreterare SKR

För intervjuer och kommentarer kontakta: 
SKR:s förbundsordförande Zandra Kanakaris,zandra.kanakaris@kvinnojouren.se, tel: 0709-55 31 53. 
SKR:s förbundssekreterare Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 08-642 64 01, 0704-61 18 88

För frågor och research kontakta: SKR:s pressekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, tel: 0735-363565

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se

SKR samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra idéburna stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.