Civilministern Ardalan Shekarabi och Unizons generalsekreterare Olga Persson.

Civilministern: Kvinnojourernas verksamhet bör inte upphandlas

|
Nyheter
–  Nu är det dags att fram en ny juridisk form för samverkan mellan kvinnojour och kommun som ett alterntiv till upphandling. Jag lovar att göra allt jag kan för att skynda på processen, sa civilminister Ardalan Shekarabi under Unizons seminarium i Almedalen.

Seminariet skedde ett år efter ett historiskt handslag i Almedalen mellan Unizons generalsekreterare och kommunstyreln i Sigtunas ordförande, som lovade att gå i bräschen och ingå ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kvinnojouren Sigtuna. Ett partnerskap som nu är i hamn och tjänar som föredömligt alternativ till att upphandla kvinnojourernas verksamhet.

– För oss var det självklart. Ska vi ha en bra relation med kvinnojouren som gör ett fantastiskt arbete - och då handlar det inte om upphandling. VI vårdar samverkan och partnerskap, inte konkurrens, sa Bryntesson.

Fler och fler kommuner är dock i startgroparna för att upphandla, vilket Unizon hävdar riskerar att leda till försämrat stöd och skydd till våldsusatta kvinonr och barn.

– Upphandling är kanske inte det första man tänker på när man tänker kvinnofrid, men i dagsläget är det en av de viktigaste frågorna, inledde Unizons förbundsordförande Zandra Kanakaris som menade att kommunerna står vid ett vägval där de kan rasera eller fördjupa relationen till kvinnojourerna som är de aktörer med mest erfarenhet och kompetens på området.

– Tack för att ni finns, sa civilministern. Efter att ha besökt kvinnojourer skäms jag för det samhälle vi lever i, det är tragiskt att er verksamhet behöver existera i den här omfattningen. Jag hoppas att vi alla hjälps åt att bekämpa våldet och det minsta jag kan göra som civilminister är att hitta en form för ert samarbete med kommunsektorn. 

Civilministern menade att civilsamhällets roll i välfärden måste öka, inte minska, och att upphandling inte är lämplig i välfärden.
– Vi tror inte på offentliga upphandlingar när det gäller kvinnojourernas verksamhet, det är inte en modell som är anpassad för köp av varor och kommersiella tjänster. Kommunen ska själv bestämma om de vill upphandla eller inte, men det är vårt ansvar att ta fram ett alternativ som kommunerna känner sig trygga med att använda.

Utfrågningen av civilministern följdes av ett panelsamtal mellan ministern och Lars Bryntesson (S), ordförande kommunstyrelsen, Sigtuna kommun, Dan Ericsson, särskild utredare, utredningen för ett stärkt civilsamhälle, Lennart Gabrielsson (FP), styrelseledamot SKL, Catarina Gustafsson, verksamhetschef Kvinno- och tjejjouren Jönköping och Lars Petterson, generalsekreterare Famna.

Alla deltgare var eniga om att det är olämpligt för en kommun att upphandla skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.

Samtalet kretsade kring vikten av att vårda samarbete istället för att vårda konkurrens. Kvinnojourernas mervärden lyftes av flera. 
– Ni är med hela vägen, ni skiljer inte på stöd och skyddat boende utan ser till hela livssituationen och hur vardagen ska hanteras. Ni har helhetssynen och en otrolig samlad kunskap, sa Dan Ericsson.
– Mervärden som vår volontärverksamhet, det individanpassade stödet och  40 års erfarenhet av att driva skyddade boenden går förlorade vid upphandling, sa Catarina Gustafsson.