Texten "Vi finns här" på bild på händer.

Fler sökte stöd på Unizons jourer - 108 000 stödkontakter 2018

|
Nyheter
Under 2018 hade Unizons kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp över 108 000 stödkontakter, med främst kvinnor och tjejer. 

–  Jourerna har haft #metoo i 40 år och fortsätter varje dag att tro på kvinnor och tjejer, stötta, stärka, skydda, förebygga och påverka. Mäns våld mot kvinnor är inget nytt för oss, det pågår dygnet runt, året om i alla samhällsklasser, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

11 000 fler stödkontakter hos kvinnojourerna

Kvinnojourerna hade över 55 000 stödkontakter. 94 procent av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste anledningen att kontakta en kvinnojour var fysiskt och/eller psykiskt våld, hot eller förföljelse och frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Tjej- och ungdomsjourer stöttar på nätet

Tjej- och ungdomsjourerna samt jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp hade nära 53 000 stödkontakter.

De allra flesta som kontaktade tjej- och ungdomsjourerna var unga tjejer under 18 år. Det vanligaste sättet att kontakta en tjej- och ungdomsjour var via chatt och e-post på nätet.

De vanligaste anledningarna till att kontakta en tjej- eller ungdomsjour eller övriga jourer som är specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp var psykisk ohälsa, våldtäkt eller sexuella övergrepp samt frågor om kropp, sex och relationer. 

Om statistiken

Statistiken bygger på enkätsvar från 122 av Unizons över 140 medlemsföreningar, den verkliga siffran är alltså något högre. Av de svarande jourerna är 82 kvinnojourer och 40 tjej- och ungdomsjourer samt jourer specialiserade på att arbeta mot sexuella övergrepp. År 2017 hade jourerna 92 000 stödkontakter. 

För intervjuer och kommentarer kontakta:

Förbundsordförande Zandra Kanakaris
zandra.kanakaris@unizon.se
070 143 42 47

Generalsekreterare Olga Persson
olga.persson@unizon.se
08 642 64 01, 070 461 18 88

För frågor, research och lokala presskontakter:

Pressekreterare Nina Ljungberg
nina.ljungberg@unizon.se
073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 140 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se