Flera av SKR:s krav i regeringsförklaringen

|
Nyheter
Flera av de krav SKR drivit de senaste åren ingår i statminister Stefan Löfvens regeringsförklaring som presenterades 3 oktober 2014. 

Flera av de krav SKR drivit de senaste åren ingår i regeringsförklaringen. 
✓ Barnkonventionen blir svensk lag.
✓ Fler sexualbrott måste klaras upp. 
✓ Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska i detta avseende ses över. 
✓ Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.
✓ Jämställda löner: Lönekartläggningar ska genomföras varje år. Kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. 
✓ Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas.
✓ Fler hyresrätter ska byggas. (Viktigt för att underlätta för våldsutsatta kvinnor och barn att få en egen bostad, samt minska fullbeläggningen på kvinnojourernas skyddade boenden)

Och sist men inte minst. Regeringen ska vara feministisk. SKR kommer att följa Stefan Löfvens regering och utkräva ansvar utifrån de feministiska löften han givit!

I mars 2014 besökte Stefan Löfven SKR:s kansli i egenskap av partiledare för Socialdemokraterna. Då diskuterades bland annat sexuellt våld och mäns roll i arbetet för jämställdhet.