Jourerna öppna som vanligt under påsk

|
Nyheter
När stora delar av samhället stänger har Unizons jourer utökade öppettider. Behöver du eller någon du känner stöd finns jourerna här för dig. Här hittar du dagens chattande jourer: http://unizon.se/aktuellt/har-finns-stod  

Kom ihåg:
Är läget akut: ring polisen på 112 
Kvinnofridslinjen finns dygnet runt på 020-505050.

Orolig för en vän? Läs mer här: http://unizon.se/mans-vald-mot-kvinnor/vald-i-nara-relationer/ar-du-orol...