-Många tror att det är toklätt att bli dömd för våldtäkt

|
Nyheter
Advokat Barbro Sjöqvist har samarbetat med SKR kring juridiskt stöd sedan 2008.

 

   Barbro har en advokatbyrå, där hon tillsammans med två advokater och en biträdande jurist företräder kvinnor och barn som är utsatta för hot, misshandel och sexuella övergrepp. Både i brottmål och i familjerättsmål.

Barbro Sjöqvist har skrivit texter på området lag och rätt till SKR:s hemsida. Hon märker själv av ett stort behov av information.

- När kvinnor kommer till mig har de ingen aning om skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge. Och när det gäller brottmål så vet de flesta brottsoffer inte hur rättsprocessen går till och vad de har för rättigheter och skyldigheter.

- Det är också en vanlig missuppfattning bland allmänheten att det är toklätt att bli dömd för våldtäkt. Så är det absolut inte, det är precis tvärtom – jättesvårt att få någon att bli fälld för våldtäkt. Beviskraven är alldeles för höga, säger Barbro.  

Det finns mycket kvar att förändra i rättsväsendet menar Barbro.
- Jag skulle vilja att poliser utbildas att ta hand om kvinnor bättre. En del poliser gör ett bra arbete, men det finns fortfarande många som inte bemöter kvinnorna på ett bra sätt. De tar dem inte på allvar, gör dåliga förhör och lägger inte ner så mycket energi på att förstå vad hon vill få fram, säger Barbro.

- Åklagare och domare får ingen särskild utbildning i sexuella övergrepp och våld i nära relationer, och ibland kommer det fram de mest horribla historier. Till exempel att de inte förstår att en livrädd person inte alltid förmår göra motstånd. Eller att man inte tar hänsyn till att kvinnor ibland inte skriker och försvarar sig för att de vill skydda barnen som finns hemma.

Barbro tycker också att fängelsestraffen för den typ av brott som hon arbetar med är alldeles för låga jämfört med till exempel ekonomiska brott.

På bloggen http://advokatsjoqvist.se/blogg/ skriver Barbro om nya rättsfall och lagförslag.
- Jag vill sprida kunskap, framför allt till kvinnojourer och andra som arbetar med utsatta kvinnor och barn. På bloggen skriver jag korta inlägg om verkliga fall, som är bra att jämföra med när det gäller till exempel straff och skadestånd.  

Under juridikstudierna var Barbro engagerad i Alla Kvinnors Hus juristjour. Det var då hon insåg att det hon ville ägna sitt yrkesliv åt att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn.

- Jag tyckte att det var oerhört intressant och givande. Man kan verkligen hjälpa människor och se till att de får det väldigt mycket bättre, säger Barbro, som tror att många studenter tycker att familjerätt verkar tråkigt.
- Man förstår inte hur nära inpå livet man kommer människor och hur mycket man lär sig. Det låter lätt när man läser lagtexten, men det är ett svårt område och man måste kunna mycket för att bli en bra advokat.