– Ni har hjälpt oss att se våldet

|
Nyheter
Statsminister Fredrik Reinfeldt var en av talarna på SKR:s 15-årsjubileum i Stockholm. 

– Jag är här för att ni arbetar med viktiga frågor som jag vill göra mer för att komma till rätta med. Ert arbete är ett svar på att samhället hade problem med att se och hantera våld i nära relationer. Det skulle gömmas bakom hemmets fyra väggar. Ni har hjälpt oss att se hoten och våldet och vara ett stöd för dem som drabbas, framför allt kvinnor. 

Reinfeldt är just nu på turné för att lära sig mer om kvinnofridsarbetet och planerar att leverera sina slutsatser i ett jultal. 

Insikter
Även om Reinfeldt var tydlig med att han inte ville komma med lösningar innan han kände sig tillräckligt insatt framgick det att turnén lett till flera insikter kring våldets uttryck, omfattning och konsekvenser. 

– Vi har en genderskillnad. Kvinnor utsätts för våld, hot och misshandel i en hemmiljö av en person de känner till, medan våld mot män sker i det offentliga rummet av okända. Vi diskuterar oftare våldet mot män och det leder till mer rubriker och diskussioner. 

– Ju närmare man kommer frågan om våld i nära relationer så slår det en att våldet är mycket mer genomgripande och omfattande än jag tror att de flesta har klart för sig. Det har pratats för lite om vilken enorm frihetsinkränkning det innebär för människor. Vi lever i ett samhälle där vi förutsätter frihet och sida vi sida lever folk som är instängda. 

– Ju bättre arbete som engagerade kvinnor gör för att stödja och hjälpa oss att komma till rätta med det här fenomenet, desto mer verkar ni få att göra. Det man tidigare inte skulle tala om kommer fram ur det fördolda och vi förstår allvaret.

Svåra frågor
Reinfeldt gav intryck av att vara intresserad och påläst. Den enda gång han vacklade var vid de avslutande frågorna från SKR:s förbundssekreterare Olga Persson. På frågan om vad framtidens utmaning för kvinnojourerna är nämnde han finansiering innan han bytte spår och förde in en ny fråga med tillhörande svar. 

– Den stora fråga jag ställer mig är - var kommer våldet ifrån? Vad är det för tillkortakommanden hos vissa människor som gör att de använder våld? Vi ska inte underskatta alkoholens inverkan och en oförmåga att lösa konflikter. Men även jämställdhet och en dålig syn på kvinnor spelar in. Samhället gör inte tillräckligt för att vi ska få respekt män och kvinnor emellan. 

Olga Perssons sista fråga till statsministern var vad män och killar har att vinna på jämställdhet, apropå SKR:s utgångspunkt att män och killar och normer för maskulinitet måste inkluderas i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. 

Detta hade Reinfeldt inget klart svar på, men förhoppningsvis bidrog vi till att sätta igång nya tankar kring våldets orsaker. Kanske leder de till en slutsats om hur våldet mot kvinnor kan stoppas. Svaret får vi i statsministerns jultal.