Övergrepp på utsatt barn är inte en "feministisk seger"

|
Pressmeddelanden
I fredags riktade FN:s barnrättskommitté kritik mot Sverige bland annat för bristande skydd för barn mellan 15 och 18 år. Det ger oss anledning att återkomma till den ledare i Dagens Nyheter som beskrev den friande domen i BDSM-fallet i Malmö som en "feministisk seger". 

Varför är det viktigare för DN att hävda en sexuell frihet som innefattar att slå, kissa på och låsa in människor, snarare än en sexuell frihet som bygger på en skyldighet att ta ansvar för andra människor (i synnerhet barn)? 

Hur tänkte man på DN:s ledarredaktion när man den 25 september 2011 valde att den kalla den friande domen (i sig ett omyndigförklarande av en vuxen man) för en feministisk seger? (http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-feministisk-seger)

Ledarskribenten menar att en fällande dom hade varit ”förödande” ur ett ”feministiskt perspektiv” och inneburit ett omyndigförklarande av vuxna kvinnor. I ledaren uttrycks oro över att rättsapparaten ska bestämma över om människor ska få ”njuta av en dask på rumpan eller inte”.  

Helt plötsligt är ett 16-årigt utsatt barn med dokumenterad svår psykisk ohälsa en ”kvinna” med ”makt över sin egen sexualitet” och att låsa in, kissa på och slå henne jämförbart med en njutningsfull ”dask på rumpan”. Ingenstans görs en analys av det faktum att fler och fler ungdomar skadar sig själv genom sex, att det är just vuxna män som njuter av att kränka unga tjejer och killar, och vad det säger om vårt samhälle. 
  
Kan en 16-årig flicka med självskadebeteende vilja ha våldsamt sex, frågar sig DN. 
Svaret är förstås ja. Våra medlemsjourer möter många unga tjejer som använder sex som en del i ett självskadebeteende, och för de allra flesta ungdomar är experimenterande och risktagande en del i att utveckla den egna sexualiteten. 
  
Nästa fråga DN ställer är: Kan en 32-årig man fällas för att han inte förstått att ett ja undermedvetet kan ha varit ett nej? Den 16-åriga tjejen som han misshandlade, urinerade på, tvingade till oralsex tills hon kräktes, klämde fast i väggen med hjälp av klämmor i brösten och låste in i en hundbur ställde upp frivilligt och flydde inte trots att det fanns möjlighet. 

En vuxen man får antas vara medveten om att sex med våldsamma och kränkande inslag kräver tillit, respekt och lyhördhet mellan de inblandade parterna för att inte innebära ett övergrepp. Det står honom helt fritt att söka upp en BDSM-partner och utforma slavkontrakt för denna att skriva på. Vilket är vad som skedde i det aktuella fallet. Dock måste han också antas vara medveten om att det finns en risk att den unga tjej hon får kontakt med ljuger om sin ålder, inte vet vad hon ger sig in på och att hon utsätter sig för BDSM-sex för att hon mår dåligt och vill skada sig själv. Vid minsta tecken på detta bör han avstå.

Enligt DN:s ledarredaktion kan en minderårig person fatta dessa stora beslut och överblicka vilka konsekvenser för både sexualitet och självkänsla de får.
  
Har DN rätt i att den friande domen är en feministisk seger? Nej. Tvärtom är det ett feministiskt bakslag och ett bevis på att det saknas tillräckligt skydd för barn mellan 15 och 18 år i sexualbrottslagstiftningen. En feministisk samhällskritik bygger på en medvetenhet om att alla inte har samma möjligheter att forma sina liv och hävda sina rättigheter, och en vision, inte ett antagande, om ett jämställt samhälle.

”Kvinnor och män, unga och gamla, måste själva ha makten över sin sexualitet” menar Dagens Nyheter och identifierar en av feminismens viktigaste visioner. Men idag har inte alla människor samma makt över sin sexualitet. Att som DN anta att en 16-årig tjej med dokumenterad psykisk ohälsa och en dubbelt så gammal man har det är farligt. Sexuell frihet förutsätter jämlika parter. 
   
DN vill framför allt hävda rätten ”att njuta av en dask på rumpan” utan inblandning av rättsapparaten. Vi vill påminna om att endast en minoritet av de sexualbrott som begås anmäls till Polisen, och ytterst få går vidare till åtal. När någon anmäler kränkningar och våld i samband med sex måste det ses som en rättssak. Den som njuter av en dask på rumpan anmäler inte händelsen till Polisen. 

Slutligen saknar vi en frågeställning i DN:s och andras reaktioner på den friande domen - vad är det som gör att en vuxen man söker upp en ung tjej för att slå, kissa på och låsa in henne för sin egen sexuella njutnings skull? Varför ifrågasätter inte samhället, eller DN för den delen, den typen av sexuella preferenser? Är det någon skillnad på just den här tjejen och din dotter, syster eller vän?

Oavsett vad man tycker om den friande domen i just det här fallet är det här viktiga frågeställningar.

Olga Persson 
Förbundssekreterare 
070-461 18 88
olga.persson@kvinnojouren.se

Carina Ohlsson
Ordförande
0703-439630
carina.ohlsson@kvinnojouren.se

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR / www.kvinnojouren.se

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. På kvinnojouren.se kan du läsa fakta om våldet, hitta en kvinno- eller tjejjour nära dig, och ställa en fråga till Mailjouren (SKR:s kvinnojour på nätet).