Spelet Måsvägen 12

|
Metod
Brädspelet Måsvägen 12 är en del av SKR:s metodmaterial Ur barnens perspektiv. Spelet öppnar upp för samtal om jämställdhet, våld och integration.

Spelplanen illustrerar ett samhälle med en tom lägenhet i mitten som kan fyllas med barn, vuxna och inredning. Lägenheten möbleras sedan som ett dockskåp. I spelet Måsvägen 12 kan du välja att skildra egna upplevelser eller hypotetiska situationer. Du kan också utgå ifrån ett exempelcase som finns i en spelinstruktion som följer med spelet.

Hur gör vi i min familj när konflikter uppstår? Hur brukar jag som förälder agera? Vad händer med barnet i den röda ringen? Hur känns det för barnet? Hur ser en vanlig vardagskväll ut? Vad gör mamma, vad gör pappa och barnen? Vad händer på helgerna? Bland annat dessa frågor diskuteras när deltagarna får bygga upp olika familjesituationer i Måsvägen 12.

Spelet är ett bra sätt att få igång samtal. Samtidigt som man pratar och diskuterar kan man göra något med händerna vilket kan kännas avslappnande för många.

Målgrupp
Målgrupp är både vuxna och barn. Filmen och det övriga materialet i Ur barnens perspektiv kan användas inom socialtjänsten, på kvinnojourer, i föräldragrupper, inom svenskundervisning för invandrare (sfi), skolan, fritidsverksamhet samt i behandlingsarbete med både offer och förövare.

Beställ Måsvägen 12
Ladda ned beställningstalongen nedan, eller skicka ett mail med information om

  • leveransadress
  • fakturaadress
  • ev. märkning av fakturan
  • antal ex. du önskar beställa
  • i vilken verksamhet spelet ska användas

till info@kvinnojouren.se.
Kostnad inkl. frakt: 500 kr.

Alla SKR:s jourer som vill får ett exemplar av Måsvägen 12. Hör av er till kansliet om ni vill ha ett spel skickat till jouren utan kostnad.

Om Ur barnens perspektiv
Måsvägen 12 är precis som filmen ”Jag sa att jag hade en mardröm” och Metodstödet till Ur barnens perspektiv ett resultat av det pågående Arvsfondsfinansierade projektet Ur barnens perspektiv.