Solna torg fyllt med ljus, ett för varje kvinna som dödats under 2000-talet av en man hon haft en relation med.

Unizonjourer uppmärksammar FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor

|
Pressmeddelanden
Ljusmanifestationer, maratonchatt, konferens om människohandel och sexköp samt föreläsning om porr och nätet - den 25:e november uppmärksammar Unizons jourer runt om i landet FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

– Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är ett av våra största samhällsproblem. Unizons över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer stöttar och skyddar kvinnor och tjejer varje dag. Den 25:e november mobiliserar vi oss och lyfter frågan om mäns våld mot kvinnor runt om i hela Sverige, säger Olga Persson, generalsekreterare Unizon.

FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades 1999 och har sedan dess uppmärksammats av jourrörelsen, bland annat med finstämda ljusmanifestationer. Några av arrangemangen i år: Tjejjouren Väst har maratonchatt och stöttar och peppar ett helt dygn, Karlskrona kvinnojour anordnar ljusmanifestation tillsammans med spelare från Karlskrona hockey, Kvinnojouren i Lund har föreläsningar om människohandel och sexköp och Kvinnojouren Moa och Tjejjouren Meja håller föreläsningen ”Porr och nätet”.

– Porren visar övergrepp, förnedring och våld mot kvinnor och tjejer som ligger långt ifrån samhällets offentliga ideal och värderingar om jämställdhet. Forskning visar att porren fungerar som en katalysator och inspiration till mäns sexuella aggressioner och detta bekräftas av Unizons jourer, det är avgörande att arbeta mot porrens skadeverkningar om vi ska motverka mäns våld mot kvinnor, säger Zandra Kanakaris, ordförande Unizon.

Se alla arrangemang och manifestationer runt om i landet här: http://unizon.se/unizonjourer25november

FAKTA OM VÅLD MOT KVINNOR I SVERIGE 
2015 anmäldes 29 000 fall av misshandel mot kvinnor och nära 6 000 våldtäkter. Mörkertalet är stort, enbart 20 procent av all misshandel mot kvinnor anmäls och enbart 10 procent av våldtäkterna. I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning uppger nära var tionde ung tjej att hon utsattes för sexualbrott under 2015 och antalet kvinnor som rapporterar att de utsatts för sexualbrott har ökat de senaste åren. Statistik från Brå, Brottsförebyggande rådet.

För intervjuer kontakta: 
Generalsekreterare Olga Persson, olga.persson@unizon.se, 08-642 64 01, 070 461 18 88
Förbundsordförande Zandra Kanakaris, zandra.kanakaris@unizon.se, 070 143 42 47

För lokala presskontakter, frågor och research kontakta: 
Pressekreterare Nina Ljungberg, nina.ljungberg@unizon.se, 073 924 34 92

Om Unizon
Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp. Den gemensamma visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Besök oss på www.unizon.se