Generalsekreterare Olga Persson.
Generalsekreterare Olga Persson.

Värdegrund, öppenhet och kvalitet före vinst

|
Nyheter
Under ett extra årsmöte beslutades om skärpta krav för medlemskap i förbundet, som under samma årsmöte bytte namn från SKR till Unizon. 

Förbundets styrelse har, inom ramen för ett omfattande identitetsarbete, arbetat fram tydligare kriterier för vilka organisationer som kan bli medlemmar. Dessa togs upp och beslutades om på ett extra årsmöte 6 december 2014. 

Nu ställs krav på att verksamhetens primära drivkraft hämtas ur dess värdegrund, att eventuell vinst återinvesteras i verksamheten, att ett kvalitetsutvecklingsarbete bedrivs och att öppenhet tillämpas vad gäller bland annat ekonomi, anställningsvillkor och kvalitet.

Också kraven på att verksamheten ska vara partipolitiskt och religiöst obunden, och stödja sig på demokratins idéer och inte strida mot principen om alla människors lika värde, tydliggörs.

– När mycket omkring oss förändras och många röster har åsikter om kvinnofridsområdet blir det viktigt att vi som förbund blir ännu tydligare med vilka vi är och vad vi och våra medlemsjourer står för, säger förbundsordförande Zandra Kanakaris. 

– Vi gör inte det här för att gå med vinst utan för att vi vill att kvinnor och barn ska kunna leva fritt från mäns våld, säger generalsekreterare Olga Persson.