Vi är glada att fler anmäler

|
Nyheter
Sveriges Radio rapporterar idag att antalet anmälningar av misshandel mot kvinnor (i nära relationer) har ökat med 15 procent sedan 2007. Från 12 600 till 14 500 anmälningar.

Även antalet anmälningar som Polisen lämnar vidare till åklagare har ökat, med nästan 20 procent. Martin Permén, kommissarie på Rikspolisstyrelsen, tror att det ökade antalet anmälningar beror på Polisens interna utbildningssatsningar och en ökad medierapportering.

-Vi delar den bedömningen, säger SKR:s förbundssekreterare Olga Persson.

-Det har också gjorts flera bra informationssatsningar, bland annat Polisen, Kvinnofridslinjen och kvinno- och tjejjoursrörelsen. Människor har större kännedom om de här frågorna och anmäler i högre utsträckning, vilket är något vi är glada för. Men det krävs ytterliggare utredning för att ta reda på vad ökningen beror på.

SKR menar också att det ökade antalet anmälningar förpliktigar och ställer krav höga krav på myndigheterna att göra gedigna utredningar.
-Nu måste vi leva upp till förväntningarna, så att det inte blir som med brottet våldtäkt där antalet anmälningar också ökar men antalet domar och åtal ligger stilla, säger Olga Persson.

Olga Persson hoppas också att utbildningssatsningar finns kvar och utvecklas.
-Utbilda på alla nivåer och inför yrkesintegrerade utbildningar, så att hela rättskedjan har samma utbildning och kompetens och tar lika stort ansvar för de här frågorna. Kvinno- och tjejjourena är gärna med och bidrar med sin mångåriga och gedigna kunskap i ämnet.