Material och metoder

Framsida av rapporten Ett steg på vägen

Ett steg på vägen

En undersökning av kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. 

71 % av svenska folket vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet.

Sifoundersökning 2020

En Sifo-undersökning beställd av riksförbundet Unizon visar att en klar majoritet av svenska folket i åldern 13-79 år vill ha en lagstiftning som begränsar spridningen av porr till barn under 18 år på internet: 71 % av svenska folket vill ha lagstiftning som begränsar spridningen av pornografi till barn under 18 år på internet och 8 av 10 unga tjejer och killar mellan 13-17 år vill detsamma.

 

Kvinnofridsbarometern 2019

I Kvinnofridsbarometern 2019 undersöker Unizon för tredje gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Unizons valplattform 2018

Unizons valplattform 2018

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer för ett jämställt samhälle fritt från våld. Varje år har jourerna över 90 000 stödkontakter, främst med kvinnor och tjejer. Här är vår valplattform, med krav för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kvinnofridsbarometern 2017

I Kvinnofridsbarometern 2017 undersöker Unizon för andra gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Framsida Unizons våldspreventionsguide

Unizons våldspreventionsguide

Unizons jourer har arbetat förebyggande mot mäns våld sedan förbundet bildades för över 20 år sedan. Genom att hantera konsekvenserna av mäns våld har kunskapen om hur mäns våld går att förebygga vuxit fram. Tillsammans med sju Unizonjourer med spjutpetskompetens inom våldsförebyggande arbete har Unizon tagit fram Sveriges första feministiska våldspreventionsguide, med tips på hur jourer kan arbeta förebyggande mot mäns och killars våld. 

Framsida Unizons rapport

Unizons rapport om porr och prostitution

Samhällets offentliga värderingar om jämställdhet ligger långt ifrån porrens, med bilder av gruppvåldtäkter, förnedring och övergrepp på kvinnor och tjejer. I den här rapporten belyser vi hur mäns våld mot kvinnor yttrar sig i porr- och prostitutionsindustrin. Med hjälp av forskning, kvantitativa data och intervjuer visar vi en bild av hur dessa fenomen hänger ihop på samhällelig och individuell nivå.