Material och metoder

Kvinnofridsbarometern

I Kvinnofridsbarometern 2015 undersöker Unizon för första gången kommunernas ambitioner och verksamhet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Öppna ögon

Öppna ögon

Metod för att främja integration och förebygga våld genom kunskapsbaserade samtal med föräldrar. 

Vad ska jag göra?

Vad ska jag göra?

I Vad ska jag göra? har vi samlat trettioen berättelser och frågor som skickats in anonymt till kvinnojourerna och tjejjourerna.

My life my lesson

My life my lesson är en dokumentärfilm om 16-åriga Felicia och hennes upplevelser av pappas våld mot mamma.

Ur barnens perspektiv

Ur barnens perspektiv sätter fokus på vuxnas ansvar för barns rätt att leva ett liv utan hot, våld och kränkningar.

Go Straight Home

Go Straight Home är en dokumentärfilm om vikten av sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) för unga flickor i Bangladesh.