Engagera dig

Är du intresserad av att engagera dig i en jour? Börja med att läsa Om jourerna, där vi beskriver hur en kvinnojour respektive tjejjour eller ungdomsjour arbetar.

Sök efter vilka jourer som finns i och nära din kommun. Om jouren har en hemsida kan du läsa på och se om jourens arbetssätt passar dig. Hör av dig och fråga om de behöver fler volontärer. Varje jour har sin egen rutin kring att rekrytering. Det kan se olika ut olika tider på året. Vanligtvis måste du gå jourens egen utbildning innan du blir aktiv medlem.

Jourernas egna utbildningar varierar, det kan vara en studiecirkel på kvällstid under några veckor eller en hel helgs utbildning. De kan innehålla kvinnojourskunskap eller tjejjourskunskap, feminism, samtalsmetodik och fördjupning om mäns våld mot kvinnor. Det kan jouren som du kontaktar berätta mer om.

Kvinno- och tjejjourerna som tillhör Unizon är fristående verksamheter. De organiseras på flera olika sätt  En del har både anställda och ideellt arbetande. En del drivs endast med hjälp av ideella krafter, och ett fåtal har enbart anställd personal. Många kvinnojourer har samtalsmottagning och skyddat boende, andra saknar lokal och har endast ett jourtelefonnummer för stödsamtal.

Tjejjourerna och ungdomsjourerna är ibland del av en kvinnojour och ibland helt fristående.

De flesta jourer behöver utöka gruppen ideellt arbetande och vill gärna att intresserade hör av sig.